KONFERENCJA SEKCJI NIEWYDOLNOŚCI SERCA PTK

14-15.06.2019
WARSZAWA

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

mamy przyjemność zaprosić do udziału w Kongresie Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Niewydolność serca to schorzenie, które dotyka wielu spośród naszych pacjentów. To również dynamicznie rozwijająca się dziedzina kardiologii. Z każdym rokiem pojawiają się nowe możliwości diagnostyki i leczenia. Coraz częściej mówimy o konieczności opieki kompleksowej nad pacjentami z niewydolnością serca, której wdrażanie rozpoczynamy w ramach projektu KONS.

Mamy nadzieję, że nasz Kongres będzie miejscem spotkania lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, studentów zainteresowanych niewydolnością serca jak również okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników.

Atrakcyjny program naukowy obejmie aktualne zagadnienia dotyczące diagnostyki, farmakoterapii, leczenia inwazyjnego przezskórnego / chirurgicznego, elektroterapii, niewydolności serca, wraz z przeszczepem serca oraz postępowaniem w chorobach towarzyszących.

Dogodna lokalizacja w centrum Warszawy ułatwi uczestnikom przyjazd, a zróżnicowana baza hotelowa pozwoli znaleźć wygodny nocleg dostosowany do wymagań i możliwości.

Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i towarzyskich!

Zachęcamy do wczesnej rejestracji i rezerwacji hoteli.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

 

dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, prof. UJ

Przewodniczący Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

 

dr hab. n. med. Przemysław Leszek, prof. IK

Przewodniczący-Elekt Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

 

wraz z Zarządem Sekcji Niewydolności Serca PTK

KOMITET
ORGANIZACYJNY

Andrzej Gackowski i Przemysław Leszek - przewodniczący

 

Rafał Baranowski

Mariusz Gąsior

Marcin Gruchała

Piotr Hoffman

Tomasz Hryniewiecki

Marta Kałużna-Oleksy

Tomasz Kukulski

Małgorzata Lelonek

Katarzyna Mizia-Stec

Jadwiga Nessler

Agnieszka Pawlak

Piotr Ponikowski

Tomasz M. Rywik

Małgorzata Sobieszczańska-Małek

Ewa Straburzyńska-Migaj

Piotr Szymański

Izabella Uchmanowicz

Adam Witkowski

Tomasz Zieliński

Robert Zymliński

KOMITET
NAUKOWY

Daria Adamczak

Waldemar Banasiak

Rafał Baranowski

Michał Bednarek

Michał Bohdan

Krystyna Czapla

Marcin Fijałkowski

Bogna Foss-Nieradko

Andrzej Gackowski

Mariusz Gąsior

Maciej Grabowski

Marcin Grabowski

Marcin Gruchała

Tomasz Grodzicki

Adrian Gwizdała

Michał Hawranek

Piotr Hetman

Piotr Hoffman

Tomasz Hryniewiecki

Ewa A. Jankowska

Piotr Jankowski

Beata Jankowska-Polańska

Marek Jemielity

Marta Kałużna-Oleksy

Karol Kamiński

Jarosław Kaźmierczak

Mariusz Kłopotowski

Piotr Kołsut

Adam Kozierkiewicz

Dorota Krówczyńska

Agnieszka Kuczaj

Tomasz Kukulski

Mariusz Kuśmierczyk

Jacek Legutko

Małgorzata Lelonek

Przemysław Leszek

Magdalena Lisiak

Maciej Małecki

Anna Mierzyńska

Maciej Miłkowski

Przemysław Mitkowski

 

Katarzyna Mizia-Stec

Irena Młynarczyk 

 Agnieszka Młynarska

 Jadwiga Nessler

Alicja Nowak

Jolanta Nowak

Alicja Nowowiejska-Wiewióra

Marek Ochman

Grzegorz Opolski

Michał Orczykowski

Artur Oręziak

Agnieszka Pawlak

Ewa Piotrowicz

Piotr Ponikowski

Tadeusz Przybyłowski

Katarzyna Ptaszyńska–Kopczyńska 

Piotr Rozentryt

Paweł Rubiś

Tomasz M. Rywik

Małgorzata Sobieszczańska-Małek

Maciej Sterliński

Janina Stępińska

Jarosław Stoliński

Maciej Stąpór

Ewa Straburzyńska-Migaj

Michał Sutkowski

Remigiusz Szczepanowski

Eugeniusz Szpakowski

Hanna Szwed

Jarosław Szymański

Piotr Szymański

Mateusz Tajstra

Olga Trojnarska

Agnieszka Tycińska

Izabella Uchmanowicz

Maria Walkiewicz

Karol Wierzbicki

Karina Wierzbowska-Drabik

Adam Witkowski

Marta Wleklik

Michał Zakliczyński

Michał Zembala

Tomasz Zieliński

Robert Zymliński

PROGRAM

Piątek

10:30 - 11:45
Sala Tulip 1+2

WARSZTATY

Echokardiografia serca niewydolnego – od rozpoznania do skutecznego leczenia.
We współpracy z Sekcją Echokardiografii PTK

Przewodniczenie: P. Szymański (Warszawa), T. Kukulski (Zabrze)

 1. HFrEF – elementy oceny zaawansowania.
  T. Kukulski (Zabrze)
 2. Badanie live – Pacjent 1.
  A. Gackowski (Kraków)
 3. HfpEF – jak rozpoznać?
  K. Mizia-Stec (Katowice)
 4. Badanie live – Pacjent 2.
  P. Szymański (Warszawa)

11:45 – 15:00 – Sala Magnolia – indywidualne ćwiczenia praktyczne z zakresu zaawansowanej oceny czynności skurczowej i rozkurczowej lewej komory – zapisy: sympozjum@cowalski.pl

Sala Azalia

WARSZTATY INTERAKTYWNE

EKG a niewydolność serca.

Zagadki EKG u pacjentów z niewydolnością serca.

R. Baranowski (Warszawa)

11:45 - 12:00
Przerwa kawowa
12:00 - 13:30
Sala Tulip 1+2

Pacjent z niewydolnością serca i cukrzycą AD 2019.

Sesja pod patronatem firmy Astra-Zeneca.

Przewodniczenie: M. Małecki (Kraków), P. Jankowski (Kraków)

 1. Niewydolność serca i cukrzyca – niebezpieczny duet.
  M. Lelonek (Łódź)
 2. Nerki u pacjenta z niewydolnością serca i cukrzycą.
  P. Rozentryt (Zabrze)
 3. Cukrzyca u pacjenta z niewydolnością serca okiem diabetologa.
  M. Małecki (Kraków)
 4. Edukacja pacjenta z niewydolnością serca i cukrzycą.
  M. Lisiak (Wrocław)
Sala Azalia

Choroba niedokrwienna serca i HFrEF?

Prowadzenie – Heart Team: M. Gąsior (Zabrze), J. Legutko (Kraków), P. Kołsut (Warszawa), K. Wierzbicki (Kraków), A. Gackowski (Kraków)

 1. Leczenie farmakologiczne.
  E. Straburzyńska-Migaj (Poznań)
 2. Kwalifikacja do rewaskularyzacji – czy oceniać żywotność?
  P. Leszek (Warszawa)
 3. Zadecydujmy optymalnie (dyskusja na przykładzie pacjentów)
13:30 - 14:15
Przerwa lunchowa
14:15 - 15:15
Sala Tulip 1+2

Hospitalizacja czy okres ambulatoryjny, kiedy podjąć decyzję o optymalizacji farmakoterapii w niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową?

Sesja satelitarna firmy NOVARTIS.

Przewodniczenie: P. Ponikowski (Wrocław), A. Gackowski (Kraków)

 1. Stabilny pacjent w II klasie NYHA – prawda czy mit?
  P. Ponikowski (Wrocław)
 2. Optymalizacja farmakoterapii po przebytej dekompensacji niewydolności serca.
  P. Leszek (Warszawa)
 3. Optymalizacja farmakoterapii kluczowy element postępowania z chorym na niewydolność serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową.
  K. Mizia-Stec (Katowice)
Sala Azalia

Niewydolność serca – opieka pielęgniarska i rehabilitacja.

We współpracy z Sekcją Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK oraz Sekcją Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK.

Przewodniczenie: I. Uchmanowicz (Wrocław), E. Molka (Tarnowskie Góry), P. Mitkowski, (Poznań), R. Piotrowicz (Warszawa)

 1. Telemonitoring domowy.
  R. Piotrowicz (Warszawa)
 2. Opieka pielęgniarska.
  M. Wleklik (Wrocław)
 3. Opieka fizjoterapeuty. 
  I. Młynarczyk (Zabrze)
 4. Opieka psychologiczna. 
  R. Szczepanowski (Wrocław)
15:15 - 15:30
Przerwa kawowa
15:30 - 17:00
Sala Tulip 1+2

Sesja Inauguracyjna.

Otwarcie Konferencji: P. Ponikowski (Wrocław), A. Gackowski (Kraków), P. Leszek (Warszawa)

 1. Niewydolność serca AD 2019 - osiągnięcia, perspektywy, wyzwania.
  P. Ponikowski (Wrocław)
 2. Koordynowana Opieka nad pacjentem z Niewydolnością Serca – gdzie jesteśmy, co planujemy.
  J. Nessler (Kraków)
 3. Hospitalizacja jednodniowa pacjentów z niewydolnością serca – doświadczenia z Zabrza.
  M. Gąsior (Zabrze)
 4. Pacjent z niewydolnością serca okiem lekarza pierwszego kontaktu.
  M. Sutkowski (Warszawa) 

Panel dyskusyjny w składzie:
M. Miłkowski (Vice-Minister Zdrowia),
T. Grodzicki (Prorektor UJ ds. Collegium Medicum, Kraków),
T. Hryniewiecki
(Dyrektor IK, Warszawa),
P. Jankowski (Sekretarz ZG PTK, współtwórca projektu KOS, Kraków),
J. Kaźmierczak (Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, Szczecin),
A. Kozierkiewicz (ekspert do spraw ekonomiki zdrowia, Europejski Bank Inwestycyjny, współtwórca projektu KONS, Warszawa),
P. Mitkowski (UAM, Poznań),
G. Opolski
(WUM, Warszawa),
T. Zieliński (Kierownik KNSiT IK, Warszawa)

17:00 - 17:15
Przerwa kawowa
17:15 - 18:45
Sala Tulip 1

Wiek podeszły – nowe wyzwania.

Przewodniczenie: T. Grodzicki (Kraków), T. Zieliński (Warszawa), E. A. Jankowska (Wrocław)

 1. Odmienności farmakoterapii.
  T. Grodzicki (Kraków)
 2. Problem samoopieki.
  I. Uchmanowicz (Wrocław)
 3. Pacjent w wieku podeszłym w oddziale kardiologii.
  A. Młynarska (Katowice)
 4. Zespół kruchości jako nowe wyzwanie w kardiologii.
  E. A. Jankowska (Wrocław)
Sala Tulip 2

KardioOnkologia.

Przewodniczenie: W. Banasiak (Wrocław), K. Kamiński (Białystok), J. Nessler (Kraków)

 1. Pacjent onkologiczny - profilaktyka i leczenie niewydolności serca.
  K. Kamiński (Białystok)
 2. Pacjent onkologiczny z chorobą wieńcową.
  W. Banasiak (Wrocław)
 3. Pacjent arytmią / stymulatorem poddawany radioterapii.
  M. Tajstra (Zabrze)
 4. Pacjent onkologiczny - leczenie przeciwkrzepliwe.
  P. Leszek (Warszawa)
Sala Azalia

Receptor mineralokortykoidowy – dlaczego tak istotny w leczeniu niewydolności serca.
Grant edukacyjny firmy Gedeon Richter.
P. Leszek (Warszawa), M. Lelonek (Łódź)

18:15 - 19:00
.
.
Sala Magnolia

Jak zapewnić wszechstronną opiekę pacjentowi z niewydolnością serca?

Spotkanie pacjentów, pielęgniarek, rehabilitantów, techników, lekarzy.

Przewodniczenie: E. Straburzyńska-Migaj (Poznań), T. M. Rywik (Warszawa), M. Kałużna-Oleksy (Poznań)

Sobota

08:00 - 08:30
Walne Zebranie Sekcji Niewydolności Serca - I termin
08:30 - 10:00
Sala Tulip 1

Zaawansowana niewydolność serca.

We współpracy z Sekcją Kardiochirurgii PTK.

Przewodniczenie: M. Zakliczyński (Zabrze), M. Kuśmierczyk (Warszawa), K. Wierzbicki (Kraków)

 1. Pacjent z zaawansowaną niewydolnością serca – jak przewidzieć dekompensację?
  T. M. Rywik (Warszawa)
 2. LVAD czy OHT?:
  - teoria i praktyka w opinii kardiologa.
  M. Zakliczyński (Zabrze)
  - blaski i cienie w opinii chirurga.
  K. Wierzbicki (Kraków)
 3. Przeszczep serca u pacjenta po korekcji wady wrodzonej.
  M. Kuśmierczyk (Warszawa)
 4. Przeszczepy wielonarządowe – czy już bliska przyszłość?
  M. Sobieszczańska-Małek (Warszawa)
Sala Tulip 2

Zapalenie mięśnia serca i kardiomiopatie.

Przewodniczenie: T. Zieliński (Warszawa), P. Rubiś (Kraków), E. Straburzyńska-Migaj (Poznań)

 1. Czy istnieje uniwersalna klasyfikacja  kardiomiopatii? 
  P. Rubiś (Kraków)
 2. Zapalenie mięśnia serca nowe dane, diagnostyka i leczenie w praktyce.
  A. Pawlak (Warszawa)
 3. Kardiomiopatia rozstrzeniowa – kiedy skierować na diagnostykę genetyczną?
  B. Foss-Nieradko (Warszawa)
 4. Kardiomiopatia restrykcyjna, a konstrykcja osierdziowa jak diagnozować i postępować?
  K. Wierzbowska-Drabik (Łódź)
Sala Azalia

Wtórna niedomykalność zastawek przedsionkowo-komorowych.

Przewodniczenie: A. Gackowski (Kraków), T. Kukulski (Zabrze), P. Leszek (Warszawa)

 1. Patofizjologia i ocena niedomykalności zastawki mitralnej / trójdzielnej oraz rola farmakoterapii i elektroterapii.
  P. Szymański (Warszawa)
 2. Rola chirurga – naprawa, wymiana.
  P. Kołsut (Warszawa)
 3. Procedury małoinwazyjne – czy mamy dowody na skuteczność?
  A. Gackowski (Kraków)
 4. Niedomykalność trójdzielna – kiedy jest za wcześnie, a kiedy za późno by operować?
  T. Kukulski (Zabrze)
09:00 - 15:00
Sala Magnolia

Warsztaty: Ciągła terapia nerkozastępcza u pacjentów z niewydolnością serca. 
ilość miejsc ograniczona - obowiązuje oddzielna rejestracja

09.00 – 09.45 / WPROWADZENIE DO CRRT/UF. M. Jama (Łódź)

09:45 – 10.00 / Podział na grupy      

10.00 – 11.45 / Warsztaty – część 1   

Prowadzący: A. Witkowska (Gdańsk), K. Słaboszewski (Warszawa), M. Jama (Łódź)
Ćwiczenia w warunkach symulowanych - na 2 stanowiskach: MultifiltratePRO® i Chiara®  

 1. CVVH/CVVHD Ci-Ca®
 2. UF z dostępu obwodowego

11.45 – 12.00 / Przerwa kawowa 

12.00 – 15.00 / Warsztaty – część 2
Ćwiczenia w warunkach symulowanych - na 2 stanowiskach: MultifiltratePRO® i Chiara®  

 1. UF z dostępu obwodowego
 2. CVVH/CVVHD Ci-Ca®

15:00 – 15:30 / Zakończenie z wręczeniem certyfikatów 

10:00 - 10:15
Przerwa kawowa
10:15 - 11:45
Sala Tulip 1

Niewydolność serca – różne oblicza (od diagnostyki do leczenia)

Sesja satelitarna SERVIER

 1. Wysokoczułe troponiny; wskaźnik progresji dysfunkcji lewej komory. S. Grajek (Poznań)
 2. Pacjent z kolejną dekompensacją. J. Nessler (Kraków)
 3. Pacjent z niedomykalnością zastawki mitralnej. A. Gackowski (Kraków)
 4. Pacjent z migotaniem przedsionków. P. Leszek (Warszawa)

Dyskusja interaktywna z udziałem słuchaczy i wspólne omówienie przypadków w celu znalezienia optymalnego leczenia.

Sala Tulip 2

HFpEF i HFmrEF – wyzwanie dla klinicysty.

Przewodniczenie: M. Lelonek (Łódź), H. Szwed (Warszawa), T. Zieliński (Warszawa)

 1. Aktualny stan wiedzy o HFmrEF i HFpEF w pigułce.
  M. Lelonek (Łódź)
 2. Jak rozpoznać lub wykluczyć w praktyce?
  A. Nowak (Poznań)
 3. Choroby spichrzeniowe – u kogo podejrzewać, jak rozpoznawać, leczyć?
  T. Zieliński (Warszawa)
 4. Kardiomiopatia przerostowa – arkana diagnostyki i leczenia.
  M. Kłopotowski (Warszawa)
Sala Azalia

Postepowanie w ostrej niewydolności serca.

We współpracy z Sekcją Intensywnej Terapii Kardiologicznej.

Przewodniczenie: J. Stępińska (Warszawa), A. Tycińska (Białystok), M. Sobieszczańska-Małek (Warszawa)

 1. Kiedy diuretyk, nitrat, kiedy i jakie leki inotropowe?
  A. Tycińska (Białystok)
 2. Czy jest miejsce dla IABP?
  M. Hawranek (Zabrze)
 3. Wspomaganie krótkoterminowe – możliwości i zasady stosowania (ECMO).
  M. Jemielity (Poznań)
 4. Niewydolność nerek – czy tylko leczenie nerkozastępcze?
  R. Zymliński (Wrocław)
11:45 - 12:30
Przerwa kawowa / Walne Zebranie Sekcji Niewydolności Serca - II termin
12:30 - 14:00
Sala Tulip 1

Nie tylko niewydolność serca – współczesne wyzwania.

Przewodniczenie: T. Przybyłowski (Warszawa), E. A. Jankowska (Wrocław), T. M. Rywik (Warszawa)

 1. Duszność – może choroba płuc?
  T. Przybyłowski (Warszawa)
 2. Niedobór żelaza / niedokrwistość.
  E. A. Jankowska (Wrocław)
 3. Zaburzenia snu i oddychania.
  M. Bednarek (Warszawa)
 4. Ciąża.
  A. Nowowiejska-Wiewióra (Zabrze)
Sala Tulip 2

Nadciśnienie płucne i prawa komora w zaawansowanej niewydolności serca.

Przewodniczenie: T. Kukulski (Zabrze), M. Kuśmierczyk (Warszawa), P. Rubiś (Kraków), M. Zembala (Zabrze)

 1. Jak ocenić nadciśnienie płucne u pacjenta z zawansowaną niewydolnością serca.
  P. Leszek (Warszawa)
 2. Jak optymalnie ocenić prawą komorę?
  J. Nowak (Zabrze)
 3. Czynniki determinujące kwalifikację do LVAD/BIVAD/OHT/TAH.
  M. Zembala (Zabrze)
 4. Pacjent z niewydolnością prawokomorową – jakie postępowanie?
  M. Kałużna-Oleksy (Poznań)
 5. Przeszczepienie płuc w IPAH - nowa strategia leczenia.
  M. Ochman (Zabrze)
Sala Azalia

Pacjent po przeszczepie / z LVAD – z problemem do rozwiązania.

We współpracy z Sekcją Kardiochirurgii oraz Sekcją Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej.

Przewodniczenie: A. Kuczaj (Zabrze), M. Sobieszczańska-Małek (Warszawa), M. Stąpór (Kraków)

 1. Telemonitoring domowy.
  J. Szymański (Warszawa)
 2. Opieka fizjoterapeuty.
  I. Młynarczyk (Zabrze)
 3. Opieka lekarska.
  M. Sobieszczańska-Małek (Warszawa)
 4. Kontakt z lekarzem opieki codziennej.
  M. Zakliczyński (Zabrze)
14:00 - 15:00
Przerwa lunchowa. Sesja plakatowa.
15:00 - 16:30
Sala Tulip 1

Nowości w farmakoterapii niewydolności serca.

Przewodniczenie: E. Straburzyńska-Migaj (Poznań), J. Stępińska (Warszawa), A. Gackowski (Kraków)

 1. Nowości z kongresu w Atenach.
  J. Nessler (Kraków)
 2. Poprawa funkcji serca – czy możemy odstawić leki?
  E. Straburzyńska-Migaj (Poznań)
 3. Aktualne badania w farmakoterapii niewydolności serca.
  T. M. Rywik (Warszawa)
 4. NOAC – w migotaniu przedsionków i nie tylko – grant edukacyjny firmy Bayer.
  J. Stępińska (Warszawa)
Sala Tulip 2

Wady zastawkowe a niewydolność serca.

We współpracy z Asocjacją Interwencji Sercowo-Naczyniowych oraz Sekcją Kardiochirurgii.

Przewodniczenie: A. Witkowski (Warszawa), T. Hryniewiecki (Warszawa), T. Kukulski (Zabrze)

 1. Różne oblicza ciasnej stenozy aortalnej – jak je odróżnić?
  T. Kukulski (Zabrze)
 2. Stenoza aortalna leczenie – AVR, TAVI, BAV czy już tylko OMT?
  A. Witkowski (Warszawa)
 3. Niedomykalność aortalna – naprawa, wymiana czy obserwacja?
  E. Szpakowski (Warszawa)
 4. Organiczna niedomykalność mitralna – opcje leczenia.
  J. Stoliński (Kraków)

 

Wręczenie grantu edukacyjnego

za najlepszą pracę oryginalną.

Fundatorem grantu jest firma

Bausch Health.

Sala Azalia

Niewydolność serca – szczególne etiologie.

Przewodniczenie: P. Leszek (Warszawa), P. Hoffman (Warszawa), M. Fijałkowski (Gdańsk)

 1. Kardiomiopatia połogowa – rozpoznanie i postępowanie.
  P. Leszek (Warszawa)
 2. Tako Tsubo – rozpoznanie i postępowanie.
  M. Fijałkowski (Gdańsk)
 3. Niewydolność serca u pacjenta po korekcji wady wrodzonej.
  P. Hoffman (Warszawa)
 4. Niewydolność serca u pacjenta z nabytą wadą zastawkową. M. Grabowski (Warszawa)
16:30 - 16:45
Przerwa kawowa
16:45 - 18:15
Sala Tulip 1

Pacjent z niewydolnością serca w oddziale intensywnej opieki 2019.

Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej.

Przewodniczenie: D. Krówczyńska (Warszawa), P. Hetman (Kraków), M. Walkiewicz (Warszawa)

 1. Pacjent z ostrą niewydolnością serca w OIT – zadania pielęgniarki.
  D. Krówczyńska (Warszawa)
 2. Czy zdrowy, młody człowiek może chorować na ostrą niewydolność serca? 
  M. Walkiewicz (Warszawa)
 3. Szczególne problemy w żywieniu chorych z niewydolnością serca.
  K. Czapla (Zabrze)
 4. Kiedy konieczna jest pomocy psychologa? 
  A. Mierzyńska (Warszawa)
 5. Wiedza pielęgniarek w edukacji pacjenta z niewydolnością serca – wstępna ocena programu.
  B. Jankowska-Polańska (Wrocław)
Sala Tulip 2

Sesja HOT (Heart Failure Specialist of Tomorrow).
Największe koszmary dyżurowe – poradnik praktyczny.

Prowadzący: M. Kałużna–Oleksy (Poznań), P. Leszek (Warszawa)

Panel ekspertów: A. Gackowski (Kraków), P. Leszek (Warszawa), A. Pawlak (Warszawa), A. Tycińska (Białystok), I. Uchmanowicz (Wrocław), R. Zymliński (Wrocław)

1. "Pojawiam się i znikam...  w poszukiwaniu źródła nawracającego IZW" 
 K. Ptaszyńska–Kopczyńska (Białystok)

 • prezentacja przypadku 
 • co robić – rady eksperta 
  – R. Zymliński (Wrocław)
 • co zostało zrobione 

2. Ostra niedomykalność mitralna 
 D. Adamczak (Poznań)

 • prezentacja przypadku
 • co robić – rady eksperta 
  – A. Gackowski (Kraków)
 • co zostało zrobione 

3. Zapalenie mięśnia serca o bardzo ciężkim przebiegu 
– M. Bohdan (Gdańsk)

 • prezentacja przypadku
 • co robić – rady eksperta 
  – A. Pawlak (Warszawa)
 • co zostało zrobione 

4. Pacjent z zespołem kruchości i ostrą niewydolnością serca
M. Lisiak (Wrocław)

 • prezentacja przypadku 
 • co robić – rady eksperta 
  – I. Uchmanowicz (Wrocław)
 • co zostało zrobione 

5. Największe dyżurowe wyzwania – podsumowanie i rady eksperta
– A. Tycińska (Białystok)

6. Dyskusja

Sala Azalia

Niewydolność serca i arytmie – splątane drogi – jak wyjść na prostą?

We współpracy z Sekcją Rytmu Serca.

Przewodniczenie: M. Grabowski (Warszawa), M. Sterliński (Warszawa), T. M. Rywik (Warszawa)

 1. Czy etiologia zaawansowanej niewydolności serca determinuje strategię postępowania?
  M. Grabowski (Warszawa)
 2. Ablacja arytmii komorowych – planowo czy w ostateczności?
  A. Gwizdała (Poznań)
 3. LVAD i ICD/CRT-D – razem czy osobno?
  A. Oręziak (Warszawa)
 4. Migotanie przedsionków - czas na zmianę paradygmatu u chorych z niewydolnością serca?
  M. Orczykowski (Warszawa)
 5. Możliwości elektroterapii u pacjentów z niewydolnością serca AD 2019.
  M. Sterliński (Warszawa)
18:15 - 18:30
Sala Tulip 2

Zakończenie.

ABSTRAKTY

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania streszczeń naukowych

na Konferencję Sekcji Niewydolności Serca PTK (Warszawa, 14-15 czerwca 2019)

- najlepszy plakat zostanie nagrodzony grantem wyjazdowym na Kongres Heart Failure 2020.

 

System abstraktowy będzie czynny

na stronie http://ptkardio.pl 

od 15 lutego do 31 marca 2019 r.

MIEJSCE

Golden Tulip Warsaw Centre
00-811 Warszawa, ul. Towarowa 2
tel. 22 582 75 00

Patron honorowy

Sponsor platynowy

Sponsor złoty

Sponsor srebrny

Sponsor

Sponsor wspierający

Partner

Patroni medialni

BIURO ORGANIZACYJNE

COWALSKI

AL. WIELKOPOLSKA 29

60-603 POZNAŃ

TEL. 576 954 917

E-MAIL: sympozjum@cowalski.pl

> medtech.cowalski.pl <

> MEDmeetsTECH <

 

KOORDYNATOR PROJEKTU:

JANUSZ KOWALSKI

E-MAIL: janusz@cowalski.pl

TEL. 606 83 43 68

BIURO PRASOWE

MAGDALENA KOWALSKA

E-MAIL: magda@cowalski.pl

TEL. 601 54 16 74

 

Pobierz pełną notatkę prasową.

Pobierz materiały graficzne (logo oraz grafika).

 

Nr certyfikatu INFARMA: 1509

Certyfikat MedTech

 

14 punktów edukacyjnych PTK

14 punktów edukacyjnych Izby Lekarskiej